Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Meist

Veebilehe mõte on koondada Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Pühalepa Vaba Aja Keskuse tegemised kõik ühele lehele, et Sul oleks lihtsam meie tegemistega kursis olla. Tutvu täpsemalt meie asutustega alljärgnevalt.

Suuremõisa Lasteaed

Suuremõisa lasteaed on väike ühe liitrühmaga lasteaed. Meil on ruumi 18le sõbrale. Lastega töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi, muusikaõpetaja, logopeed ja ringide juhendajad. Lasteaias valmib kohapeal maitsev toit, mis on hea tervise ja rahulolu allikas. Lisaks sellele, et asume põnevas Suuremõisa mõisaansamblis, kus on suur park ja põnevad loodusrajad, teeme koostööd noortekeskuse ja põhikooliga.

Lasteaias valmib kohapeal maitsev toit, mis on hea tervise ja rahulolu allikas

Noortekeskuse juures asub spordisaal, kus toimuvad liikumise tunnid. Igal nädalal käime keraamika töökojas saviga meisterdamas.

Suuremõisa Põhikool

Suuremõisa Põhikoolis on avatud klassid I – VI, kus suurt rõhku asetatakse õpilaste individuaalsele lähenemisele. Kooli klassiruumid asuvad alates aastast 1920 vanas Suuremõisa mõisahoones. See teeb õppimise eriliselt põnevaks, sest mälestused mõisakoolist jäävad kogu eluks.

 

Õppetöö on vaheldusrikas. Tähtsal kohal on paljudes erinevates projektides ning võistlustel osalemine ning õuesõpe. Meie õppetöö osa on pidevad õppekäigud. Õpetajad märkavad iga õpilast ja arvestavad tema individuaalsusega.

 

Koolil on oma buss. Ei ole tarvis muretseda, kuidas laps kooli ja peale tunde koju saab. Igale koolilapsele pakume tasuta tervislikku hommikuputru ja maitsvat lõunasööki.

Pühalepa Vaba Aja Keskus

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus loodi novembris 1998 ühte Suuremõisa mõisa renoveeritud kõrvalhoonesse. Alates 2020 aastast muutus asutus Pühalepa Vaba Aja Keskuseks, hallates mõisa ansamblis kolme Pühalepa valla poolt renoveeritud hoonet: noortekeskuse peamaja, käsitöömaja ja võimlat.

Kõik noortekeskuse tegevused ning ringid on osalejatele tasuta

Igapäevane elu toimub vaba aja keskuse peamajas, kus on suurepärased tingimused ning kaasaegsed vahendid ja võimalused vaba aja veetmiseks, huvitegevuseks ning erinevate projektide või ürituste läbiviimiseks.

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus

VAK käsitöömajas on huvitegevuse mitmekesistamiseks loodud puutöökoda, kraamikakoda ning kunsti- ja käsitööklassid. Selles majas toimuvad enamasti kõik käelise tegevusega seotud ringid, sh puutööringid, keraamikaringid, kunstiringid ja palju muud põnevat.

Võimlas on noorte ja ka kogukonna kasutada kaasaegne jõusaal ning mõnusa miljööga pallimängusaal, duširuumid ning saun. 2019. aasta juunis avasime võimla juurde välijõusaali ning lisaks sellele on aastaringselt kõigil võimalus kasutada välitingimustes asuvat Slackbatuuti.

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus

VAK tegevused soodustavad ning toetavad mitteformaalset õppimist. Koostööd tehakse osavalla kõikide koolide ning lasteaedadega. Noorsootöötajad lähtuvad oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest eesmärgiga pakkuda lastele ja noortele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, misläbi toetatakse nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

 

Kõik noortele suunatud tegevused ning ringid on osalejatele tasuta. Pühalepa osavalla huvitegevus ning kultuurisündmused on koordineeritud Pühalepa Vaba Aja Keskuse poolt, siin korraldatakse põnevaid üritusi, programme, projekte, laagreid, koolitusi ja palju muud huvitavat erinevas vanuses sihtrühmadele.

 

Meie hooned on avatud kõigile kogukonna liikmetele ning toetame oma tegevusega nii noorte kui ka teiste kogukonna liikmete omaalgatust. Pered ja kogukond on meie prioriteedid ning uued mõtted ja algatused on alati oodatud!

Noorte huvitegevus Suuremõisas

Täiskasvanute huvitegevus Suuremõisas

Kas tekkis küsimus?

Kui Sul tekkis küsimus ja soovid lisainfot, siis soovime Sind meeleldi aidata. Palun jäta selleks enda kontaktandmed ja me võtame Sinuga ise ühendust.

    Leia meid ka kaardilt

    Veendu, kui lähedal kõik vajalik lapsele asub. Jaga kaarti ka oma sõpradega.