Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

veebruar 2020

Meie kool on liitunud toreda Vahetund.ee programmiga, et vahetundidesse põnevat tegevust tuua. Selleks, et vahendid meieni jõuaks, on vaja programmi lõplikku kooli jõudmist pisut toetada: https://vahetund.ee/suuremoisa-lateaed-pohikool/ ...