Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

oktoober 2023

Lugupeetud lapsevanem! Suuremõisas, Uus 4-2 toimub kolmapäeviti kell 18:00 pühapäevakool, kuhu on oodatud lapsed vanuses 5-12. Pühapäevakool võimaldab silmaringi avardada ja kristlusega tutvuda lapselikul moel ehk läbi kaasahaaravate tegevuste. Pühapäevakoolis lapsed saavad kuulata ka Piiblilugu ning vastavalt teemale ka meisterdada, joonistada või mängida. Pühapäevakooli viib läbi Triinu...