Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

mai 2020

LINK pöördumisele Head Suuremõisa kooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad! Mitte keegi meist ei osanud ette näha sellist olukorda meie koolielus, kus oleme juba pea kaks kuud olnud. Oleme pidanud õppima ja õpetama distantsilt ehk tavapärane õppetöö asendus ootamatult virtuaalse õppega. Sellega harjumine ei ole kindlasti olnud...