Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

september 2019

7 riigi noorsootöötajad Hiiumaal 23.-28.septembril võõrustab Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus Erasmus+ projekti „The Voice Of Invisbles II“ raames 24 noortega tegelevat inimest 7 erinevast riigist.„The Voice Of Invisibles“ on Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse projekt, mille keskseks teemaks on erivajadustega noored. Projekti esimene osa toimus...