Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Suuremõisa Põhikooli direktori pöördumine seoses õppetöö korraldamisega alates 18. maist

Suuremõisa Põhikooli direktori pöördumine seoses õppetöö korraldamisega alates 18. maist

LINK pöördumisele

Head Suuremõisa kooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad!

Mitte keegi meist ei osanud ette näha sellist olukorda meie koolielus, kus oleme juba pea kaks kuud olnud. Oleme pidanud õppima ja õpetama distantsilt ehk tavapärane õppetöö asendus ootamatult virtuaalse õppega. Sellega harjumine ei ole kindlasti olnud lihtne ei õpetajatele ega ka õpilastele.
Aga te kõik olete olnud väga, väga tublid! Vaatamata erinevatele tagasilöökidele, mõtlesid õpeajad kiiresti välja uusi lahendusi, et õppetöö jätkuks kodudes. Tänan kõiki meie kooli õpetajaid nende pingutuste ja vastutuse võtmise eest!
Samuti tahan väga kiita meie kodusid ja lapsevanemaid, kes pidid ootamatult kogu oma elukorralduse ümber kujundama ja looma parimad tingimused lastele kodus õppimiseks –  suur tänu ja kiitus teile selle eest!
Tänan ka meie kooli teisi töötajaid, kes rõõmuga asusid täitma uusi ülesandeid meie kogukonnas, kui tavapärased toimetused koolis lõppesid.
Usun, et see uus olukord õpetas meile kõigile midagi ja pani vaatama asjadele uue pilguga.
Olen täiesti nõus, et need pea kaks kuud distantsõpet on olnud väsitavad ja nii õpilased kui õpetajad ootavad algavat suve ja muide, mina ka J
Sellepärast soovingi teile jagada infot, kuidas meie suuremõisa kooli õppetöö lähinädalatel jätkub.
• kuni 22. maini kestab distantsõpe ehk nii nagu siiani olnud. Alates esmaspävast 25.maist kutsume kooli kuuenda klassi. Selleks valmib ainult kuuendale klassile tunniplaan, milles on mõned tunnid erinevate õpetajatega. Sellekohase info saate järgmisel nädalal.
• sellel kevadel 1.-5. klass enam kooli õppima tulema ei pea, õpetajad on öelnud, et olete olnud tublid ja vaikselt lõppevad teie teemad juuni alguses ära.
• hinded paneme välja 5. juuniks.
• teie kolmas ja neljas õppeveerand sulas kokku kolmandaks veerandiks ja selle hinde saate igalt õpetajalt tähena, kas arvestatud A või mittearvestatud MA. Aastahinne pannakse välja numbriline ja õpetajad võtavad arvesse esimese ja teise veerandi hinde ning kolmanda veerandi tähe, mille saite.
• kuna õppetöö saab läbi, siis ootame kooli tagasi õpikuid – need saate koolimajja tuua alates 25.maist kuni 27.maini kella 8.00-12.00-ni.
• sellel aastal üheskoos olemisega lõpuaktust ei toimu –  aktus toimub videoülekandega, mida saate jälgida ning millest saavad kohapeal osa võtta ainult kuuenda klassi lõpetajad koos vanematega.
• täpsem informatsioon ilmub e-koolis ja lisainfot saate oma klassijuhatajalt.
Head sõbrad! Me oleme jõudmas õppetööga kohe lõpule ja ees ootab suvevaheaeg. Oleme kõik üheskoos suutnud selle kurja viiruse puhangu peatada, aga samas peame kõik teadma, et viirus ei ole kuhugi kadunud. Selleks palun teid jätkata kõikide reeglite täitmist –  peske käsi, hoidke 2-meetrist vahet ja jälgige infot, mida soovitatakse teha, et uut haigestumiste lainet ei tuleks.
Veelkord, hea Suuremõisa koolipere, te olete olnud kõik väga tublid –  õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad!    Tänan teid väga, olge terved!  

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.