Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Koolivõrgu analüüsi tutvustus neljapäeval, 27. jaanuaril

Koolivõrgu analüüsi tutvustus neljapäeval, 27. jaanuaril

Hiiumaa vallavalitsus tellis OÜ-lt Cumulus Consulting Hiiumaa koolivõrgu analüüsi ja see on nüüd valmis kõigile tutvumiseks. Tulemuste põhjal saab kogukond arutada ja volikogu teha otsuseid Hiiumaa koolide tuleviku osas.

Avalik tutvustuskoosolek toimub neljapäeval, 27. jaanuaril kl 17 piirkondades üle Hiiumaa: 

  • Kärdlas vallamajas volikogu saalis, 
  • Käinas koolimajas, 
  • Kõrgessaares vallamajas, 
  • Emmastes vaba aja keskuses, 
  • Pühalepas Palade põhikooli saalis. 

Cumulus kaardistas Hiiumaa valla koolid ja lasteaiad: analüüsis nende täituvust, ruumikasutust ja tulevikuperspektiive. Samuti analüüsis rahvastikumuutuste mõju Hiiumaa koolidele ja lasteaedadele ning pakub lahendusi võimalikeks ümberkorraldusteks. 

Analüüsis on soovitused vallale, mida teha, kui õpilaste arv väheneb ning kvalifitseeritud õpetajaid ja tugispetsialiste ei jätku. Millise hetkeni on mõistlik kooli või lasteaeda pidada ja millal enam mitte, et tagada konkurentsivõime ja kvaliteet.  

Analüüs on leitav valla kodulehel. 

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.