Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Lasteaia vanemate E-koosolek kolmapäeval, 2. veebruaril kell 18:00. Päevakord ja link ELIISis.