Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Suuremõisa Põhikooli õpilaste jõulukontsert Pühalepa kirikus 19. detsembril kell 16.30