Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Uudised Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis

Ole kursis Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Pühalepa valla
Kultuuri- ja Noortekeskuse põnevate uudistega.

Meie kool on liitunud toreda Vahetund.ee programmiga, et vahetundidesse põnevat tegevust tuua. Selleks, et vahendid meieni jõuaks, on vaja programmi lõplikku kooli jõudmist pisut toetada: https://vahetund.ee/suuremoisa-lateaed-pohikool/ ...