Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Uudised Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis

Ole kursis Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Pühalepa valla
Kultuuri- ja Noortekeskuse põnevate uudistega.

LINK pöördumisele Head Suuremõisa kooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad! Mitte keegi meist ei osanud ette näha sellist olukorda meie koolielus, kus oleme juba pea kaks kuud olnud. Oleme pidanud õppima ja õpetama distantsilt ehk tavapärane õppetöö asendus ootamatult virtuaalse õppega. Sellega harjumine ei ole kindlasti olnud...

17. märts 2020 - 10:17 Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt...