Suuremõisa Lasteaed-Põhikool
Tagame lastele konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse omandamise ning pakume mitmekesiseid võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks.

Uudised Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis

Ole kursis Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Pühalepa valla
Kultuuri- ja Noortekeskuse põnevate uudistega.

Kooli võib tulla ainult terve õpilane. Haigustunnuste ilmnemisel hindab riski lapsevanem (köha, nohu, palavik, kurguvalu, väsimus, peavalu) sellest tuleb teavitada klassijuhatajat ja koolis olles haigestudes pöörduda klassijuhataja poole. Koolimajja sisenedes tuleb desinfitseerida käed. Kätepesu ja -desinfitseerimist tuleb teostada korduvalt ka koolipäeva jooksul.Kergemate haigusnähtudega või eneseisolatsioonis õpilane...

LINK pöördumisele Head Suuremõisa kooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad! Mitte keegi meist ei osanud ette näha sellist olukorda meie koolielus, kus oleme juba pea kaks kuud olnud. Oleme pidanud õppima ja õpetama distantsilt ehk tavapärane õppetöö asendus ootamatult virtuaalse õppega. Sellega harjumine ei ole kindlasti olnud...